4.6.13

HYPNOKIO

PINOKIO
Staro ime za Hypnokio

POTRES
Riječ koja označava ljuljanje tla ispod nogu i koja se nekada nije odnosila na vođe.

MUTNI POSLOVI
Staro ime za transparentna poslovanja s vladama i njihovim tvrtkama

HARAM
Hurem u haremu

KAOS
Svijet kakav je bio prije pojave masmedija.

GRANIČNE KONTROLE UNUTAR EU
Kontrole čiji je cilj provjera jesu li granice slobodne i prohodne.

RASPRODAJA
Novo ime za plaćanje kazne na licu mjesta

REDIZAJN
Pojam kojim se danas označava promjena ljudi na čelnim pozicijama partija koje uvijek misle i rade isto.

'JEDAN ČLAN JEDAN GLAS'
Obećanje koje se u tranzicijsko vrijeme realizira kao 'Jedan glas svi glasovi'

'ON KRADE, ALI I NAMA DAJE'
Vrhunac dna visina demokracije

PONOVNO PREBROJAVANJE GLASOVA
Dodatni dokaz što je najvažnije

BIJES
Emocija koju proizvode lažne fotografije nasilja na facebooku, kojim se potiče nasilna strast kod konzumenata facebooka željnih snažnih emocija i crno-bijelih slika