11.9.12

PROGRAM SIMPOZIJA FILOZOFIJE MEDIJA (UMJETNOST I MEDIJI)
PROGRAM SIMPOZIJA FILOZOFIJE MEDIJA (UMJETNOST I MEDIJI)


Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja (Zagreb)
Udruženje građana „Mladi grašak“ za umetnost, kulturu, medije i društvena pitanja (Beograd)
Sekcija za filozofiju medija Hrvatskog filozofskog društva
Medijsko sveučilište
Međunarodni interdisciplinarni simpozij
FILOZOFIJA MEDIJA (2012.)
Umjetnost i mediji
Centre for Media Philosophy and Research (Zagreb)
Civil association “Young peas” for art, culture, media and civil questions (Belgrade)
Section for media philosophy of Croatian Philosophical Society
Media University
International Interdisciplinary Symposium
PHILOSOPHY OF MEDIA (2012.)
Art and Media
Opatija, Hotel Palace – Bellevue
19. – 22. 9. 2012. / September 19−22, 2012
Hrvatska/Croatia
centarfm@gmail.com
filozofijamedija@yahoo.comCentar za filozofiju medija i mediološka istraživanja (Zagreb)
Udruženje građana „Mladi grašak“ za umetnost, kulturu, medije i društvena pitanja (Beograd)
Sekcija za filozofiju medija Hrvatskog filozofskog društva
Medijsko sveučilište
Međunarodni interdisciplinarni simpozij
FILOZOFIJA MEDIJA (2012.)
Umjetnost i mediji
Centre for Media Philosophy and Research (Zagreb)
Civil association “Young peas” for art, culture, media and civil questions (Belgrade)
Section for media philosophy of Croatian Philosophical Society
Media University
International Interdisciplinary Symposium
PHILOSOPHY OF MEDIA (2012.)
Art and Media
Opatija, Hotel Palace – Bellevue
19. – 22. 9. 2012. / September 19−22, 2012
Hrvatska/Croatia
centarfm@gmail.com
filozofijamedija@yahoo.comProgram / Programme

Srijeda / Wednesday 19. 9. 2012.
Dolazak i smještaj sudionika u
Hotel Palace – Bellevue u Opatiji /
Arrival and accommodation of participants
at Hotel Palace – Bellevue, Opatija

18:00 Otvaranje skupa i pozdravne riječi /
Opening ceremony and greetings

PLENARNA PREDAVANJA / PLENARY LECTURES
Predsjedava / Chairperson Marko Stamenković

18:05 FRANK HARTMANN (Njemačka / Germany)
Art & Design: Towards the An-Aesthetics of the Digital /
Umjetnost i dizajn: prema ne-estetici digitalnoga
18:25 SEAD ALIĆ (Hrvatska / Croatia)
The Sinergy of Artistic Approaches within the Openness of New Media /
Sinergija umjetničkih pristupa u otvorenosti novih medija
18:45 Diskusija / Discussion

Četvrtak / Thursday 20. 9. 2012.
PLENARNA PREDAVANJA / PLENARY LECTURES
Predsjedava / Chairperson: Sead Alić

9:00 – 9:15 DIVNA VUKSANOVIĆ (Srbija / Serbia)
Mediji kao umetnost /
Media as Art
9:15 – 9:30 DRAGAN ĆALOVIĆ (Srbija / Serbia)
Avangardne tendencije u umetnosti novih medija /
Avant-garde Tendencies in a New Media Art
9:30 – 9:45 MIROLJUB RADOJKOVIĆ (Srbija / Serbia)
Implozija umetnosti između 0 i 1 /
The Implosion of Art between 0 and 1
9:45 – 10:00 Diskusija / Discussion

Četvrtak / Thursday 20. 9. 2012.
Raspored predavanja po sekcijama/dvoranama
Lectures in sections/halls

SEKCIJA 1

10:10–11:25 Predsjedava / Chairperson:
Dragan Ćalović

10 : 10 –10 : 20
MIMO DRAŠKOVIĆ:
(Crna Gora / Montenegro)
Uloga novih medija u društvenom i kulturnom sistemu i njihov uticaj na virtualizaciju umjetnosti /
The Role of the New Media in Social and Cultural System and their Influence on the Virtualization of Art

10 : 20 –10 : 30
IRFAN HOŠIĆ:
(Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina)
Moć medija poslije 11. septembra 2001. /
The Power of the Media in the Wake of September 11, 2001

10 : 30 –10 : 40
ŽELJKO RUTOVIĆ:
(Crna Gora / Montenegro)
Tradicionalna umjetnost u doba multimedije i mrežnih komunikacija /
Traditional Art in the Age of Multimedia and Network Communications

10 : 40 –10 : 50
HALIMA SOFRADŽIJA:
(Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina)
Posredovana slika svijeta – mediji, umjetnost i
tehnologija u umreženom društvu /
Mediated Picture of the World - Media, Art and Tehnology in Networked Society

SEKCIJA 2
10:10–11:25 Predsjedava / Chairperson:
Sanja Domazet

10 : 10 –10 : 20
HERTA MAURER-LAUSEGGER:
(Austrija / Austria)
Dialektologie im Zeitalter von Multimedia /
Dijalektologija u multimedijalno doba

10 : 20 –10 : 30
VESNA IVEZIĆ:
(Hrvatska / Croatia)
Medij poetske riječi kao način prenošenja sufijske
gnoze /
Medium of poetic Word as a Way of Transferring Sufi
Gnosis

10 : 30 –10 : 40
MARKO M. ĐORĐEVIĆ, DOBRIVOJE
STANOJEVIĆ:
(Srbija / Serbia)
Srpska poezija u vreme tranzicije: Između političkog
populizma i medijske hiperrealnosti /
Serbian Poetry during Transition: Between Political
Populism and Media Hyperreality

10 : 40 –10 : 50
JADRANKA BOŽIĆ
(Srbija / Serbia)
Priča, pripovedanje, medijska priča /
Story, Narration, Media Story


SEKCIJA 1
10:10–11:25 Predsjedava / Chairperson:
Dragan Ćalović

10 : 50 –11 : 00
MARIO PERIŠA, MARIN MILKOVIĆ:
(Hrvatska / Croatia)
Fotografija od “ sluškinje umjetnosti i znanosti” do autentičnog umjetničkog izričaja /
Photography from the “Maid of Art and Science” to Authentic Artistic Expression

11 : 00 –11 : 10
ALEKSANDAR LUKIĆ:
(Srbija / Serbia)
Fotografija kao dokument i umetnost /
Photography as a Document and Art

11 : 10 –11 : 25
Diskusija / Discussion
Pauza


SEKCIJA 2 10:10–11:25 Predsjedava / Chairperson:
Sanja Domazet

10 : 50 –11 : 00
VANDA BABIĆ, DENIS VEKIĆ:
(Hrvatska / Croatia)
Smisao i značaj suvremenih medija u prikupljanju i
proučavanju hrvatske usmenoknjiževne baštine /
The Meaning and Significance of Contemporary Media
in Collecting and Studying Croatian Oral Literary
Heritage

11 : 00 –11 : 10
ASTRID PAVLOVIĆ:
(Hrvatska / Croatia)
Kako misliti strip? Deveta umjetnost u doba
multimedije i mrežnih komunikacija /
How To Think A Comic? The Ninth Art in the Age of
Multimedia and Network Communication

11 : 10 –11 : 25
Diskusija / Discussion
Pauza

SEKCIJA 1
11:40-12:35 Predsjedava / Chairperson:
Polona Tratnik

11 : 40 –11 : 50
SMILJKA ISAKOVIĆ:
(Srbija / Serbia)
Umetnička muzika u virtuelnom svetu multimedija /
Art Music in the Virtual Muldimedial World

11 : 50 –12 : 00
MILAN MILOJKOVIĆ:
(Srbija / Serbia)
Muzikologija i mediji – Medij Muzikologije /
Musicology and Media – Medium of Musicology

12 : 00 –12 : 10
SNEŽANA NIKOLAJEVIĆ:
(Srbija / Serbia)
Televizijska opera i televizijski balet:
Korespondiranje i specifičnosti
kao odlike televizijskog muzičkog teatra /
Television Opera and Television Ballet:
Correspondences and Specificnesse
As the Features of the Television music Theatre

12 : 10 –12 : 20
FULVIO ŠURAN:
(Hrvatska / Croatia)
Muzika i mediji s posebnim osvrtom na film /
Music and the Media, with Particular Attention to the Film

12 : 20 –12 : 35
Diskusija / Discussion
Pauza


SEKCIJA 2
11:40-12:35 Predsjedava / Chairperson:
Vesna Đukić

11 : 40 –11 : 50
DUŠAN Č. JOVANOVIĆ:
(Srbija / Serbia)
Umetnost na audio-vizuelnim medijima u Srbiji /
Cultural Programs in Serbian Audio-Visual Media

11 : 50 –12 : 00
NEDILJKO MATIĆ:
(Hrvatska / Croatia)
Mediji i kultura u e-društvu /
Media and the Culture in the E-society

12 : 00 –12 : 10
DEJAN PRALICA:
(Hrvatska / Croatia)
Kultura u informativnom programu Radio-televizije
Vojvodine uoči procesa digitalizacije medija /
Culture in the News Program of Vojvodina
Broadcasting Corporation before the Process of Media
Digitization

12 : 10 –12 : 20
DUBRAVKA VALIĆ NEDELJKOVIĆ:
(Srbija / Serbia)
Kultura u emisijama vesti javnog servisa Vojvodine na
jezicima manjina /
Culture in News Programs on Minority Languages of
Vojvodina’s Public Service

12 : 20 –12 : 35
Diskusija / Discussion
Pauza


SEKCIJA 1
12:45–14:00 Predsjedava / Chairperson:
Nediljko Matić

12 : 45 –12 : 55
MIRKO SEBIĆ:
(Srbija / Serbia)
Medij je poruka ili medij je telo – filozofija medija i problem tela /
The Medium is the Message or the Medium is the Body − The Philosophy of Media and the Problem of the Body

12 : 55 –13 : 05
SLAĐANA STAMENKOVIĆ, VESNA MILENKOVIĆ:
(Srbija / Serbia)
Performans mas medija: Eurosong kao medijski spektakl /
The Performance of the Mass Media: Eurosong as the Media Spectacle

13 : 05 –13 : 15
LJILJANA MANIĆ, MARIJA ALEKSIĆ, MILEVA PAVLOVIĆ:
(Srbija / Serbia)
Umetnost spektakla kao druga realnost /
The Art of Spectacle as a Second Reality

13 : 15 –13 : 25
TATJANA MILIVOJEVIĆ, VIOLETA CVETKOVSKA OCOKLJIĆ, DRAGANA JOVANOVIĆ:
(Srbija / Serbia)
Telesnost i virtuelna stvarnost /
Corporeity and Virtual Reality

SEKCIJA 2
12:45–14:00 Predsjedava / Chairperson:
Dubravka Valić Nedeljković

12 : 45 –12 : 55
BOJAN BLAGOJEVIĆ:
(Srbija / Serbia)
Okreni M radi muzike - They Might Be Giants (studija
slučaja) /
Dial M for Music − They Might Be Giants (A Case
Study)

12 : 55 –13 : 05
ADRIANA SABO:
(Srbija / Serbia)
Otiš’o je svak’ ko valja – Rambo Amadeus, Evrovizija i
crnogorski turizam /
Otiš’o je svak’ ko valja* - Rambo Amadeus, Eurosong
and Tourism in Montenegro
*Anyone who is worth something, went away

13 : 05 –13 : 15
LIVIA PAVLETIĆ:
(Hrvatska / Croatia)
Glazba kao medij /
The Music as Medium

13 : 15 –13 : 25
MARINA MILIVOJEVIĆ-MAĐAREV:
(Srbija / Serbia)
Uticaj teorije drame »dobro skrojenih komada«
Gustava Frajtaga na savremenu filmsku dramaturgiju
oličenu u delu The Writer’s Journey Christophera
Voglera /
The Influence of Gustav Freytag’s Dramatic Theory of
“Well-Tailored Pieces” on the Modern Film
Dramaturgy as Embodied in The Writer’s Journey by
Christopher Vogler


SEKCIJA 1
12:45–14:00 Predsjedava / Chairperson:
Nediljko Matić

13 : 25 –13 : 35
POLONA TRATNIK:
(Slovenija / Slovenia)
Dva obrata i njihove korelacije: mediji i tehnologija /
Two Turns and Their Correlations: Media & Technology

13 : 35 –13 : 45
ALEKSANDRA BRAKUS:
(Srbija / Serbia)
Novi mediji i nove umetnosti /
New Media and New Arts

13 : 45 –14 : 00
Diskusija / Discussion


SEKCIJA 2
12:45–14:00 Predsjedava / Chairperson:
Dubravka Valić

13 : 25 – 13 : 35
ALEKSANDRA BOKAN:
(Srbija / Serbia)
Vizuelno virtuelno predstavljanje individuuma na
Internetu /
Visual Virtual Presentation of the Individual on the
Internet

13 : 35 –13 : 45
ANA ĐURKOVIĆ:
(Srbija / Serbia)
Likovna umetnost na Javnom servisu /
Art on Serbian Broadcasting Corporation

13 : 45 –14 : 00
Diskusija / DiscussionU popodnevnim satima / In the afternoon:
Prezentacija izdavačke kuće CLIO /
Presentation of the publishing house CLIO
Predstavljanje prvoga broja elektroničkog časopisa posvećenog filozofiji medija: IN MEDIAS RES /
Presentation of the first issue of IN MEDIAS RES, an electronic journal on Philosophy of MediaPetak / Friday 21. 9. 2012.
PLENARNA PREDAVANJA / PLENARY LECTURES
Predsjedava / Chairperson: Divna Vuksanović

9:00 – 9:15 HRVOJE JURIĆ (Hrvatska / Croatia)
Tijelo kao medij umjetnosti /
The Body as a Medium of Art

9:15 – 9:30 ANGELINA MILOSAVLJEVIĆ AULT (Srbija / Serbia)
Kako stvoriti idealnu Lepoticu? Kampanja “Dove (Natural) Beauty” kao prilog istoriji pojma podražavanja prirode i njenog prevazilaženja: ilustracija procesa studije, selekcije i idealizacije /
How to Create an Ideal Beauty? The “Dove (Natural) Beauty” Campaign in the History of the Concept of Immitation of Nature and Its Perfection: An Illustration of the Process of Study, Selection and Idealization

9:30 – 9:45 SANJA DOMAZET (Srbija / Serbia)
Računar: alatka za ruku ili za misao (dinamičke slike virtuelne
stvarnosti) /
Computer: Handtool or Tool for Thought (Dynamic Virtual Reality Images)
9:45 – 10:00 Diskusija / DiscussionProgram / Programme Petak / Friday 21. 9. 2012.
Raspored predavanja po sekcijama/dvoranama
Lectures in sections/halls
SEKCIJA 1
10:15–11:10 Predsjedava / Chairperson:
Miroljub Radojković

10 : 15 –10 : 25
VESNA ĐUKIĆ:
(Srbija / Serbia)
Mediji i kulturna politika /
Media and Cultural Policy

10 : 25 –10 : 35
MARKO STAMENKOVIĆ:
(Belgija / Belgium)
Mrtav toreador /
El torero muerto

10 : 35 –10 : 45
ALEKSANDRA KOVAČ, NINA TRIFUNOVIĆ:
(Srbija / Serbia)
Umetničko u doba viralnog stvaralaštva /
The Artistic in the Age of Viral Creativity

10 : 45 –10 : 55
NENAD VERTOVŠEK:
(Hrvatska / Croatia)
Umjetnost medijske manipulacije - ljepota iluzije jest u oku promatrača /
Art of Media Manipulation – Beauty of Illusions is in the Eye of the Observer.

10 : 55 –11 : 10
Diskusija / Discussion
Pauza

SEKCIJA 2
10:15–11:10 Predsjedava / Chairperson:
Angelina Milosavljević

10 : 15 –10 : 25
ŽELJKO IVANKOVIĆ:
(Hrvatska / Croatia)
Relevantna informacija, što je to? /
Relevant Information, What is It?

10 : 25 –10 : 35
ŠPELA PAVLI:
(Slovenija / Slovenia)
Suradnja i permanentna tranzicija u suvremenoj
vizualnoj praksi /
Contemporary Share and Permanent Transition in
Visual Praxis

10 : 35 –10 : 45
SOFIJA DRECUN:
(Srbija / Serbia)
Medijski pluralizam i raznovrsnost /
Media Pluralism and Content Diversity

10 : 45 –10 : 55
VESNA SRNIĆ:
(Hrvatska / Croatia)
Multitasking aktualizacija u multimedijskoj umjetnosti /
Multimedia Art Multitasking Actualization

10 : 55 –11 : 10
Diskusija / Discussion
Pauza

Petak / Friday 21. 9. 2012.
SEKCIJA 1
11:25-12:20 Predsjedava / Chairperson:
Marko M. Đorđević

11 : 25 –11 : 35
NADA TORLAK, NIKOLA TORLAK:
(Srbija / Serbia)
Novi mediji – nova pravila i nova recepcija kulture i umetnosti /
New Media - New Rules and New Reception Area of Culture and Art

11 : 35 –11 : 45
MONIKA VREČAR:
(Slovenija / Slovenia)
Konačna smrt autora: Kreativnost u doba
informacijskog društva /
Final Death of the Author: Creativity in the Age of Information Society

11 : 45 –11 : 55
LJUBOMIR ZUBER, ALEKSANDRA MANDIĆ:
(Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina)
Filozofija mas medija kao filozofija našega doba /
Mass Media Philosophy as a Philosophy of Our Times

11 : 55 –12 : 05
IVANA GREGURIC:
(Hrvatska / Croatia)
Novi mediji i kiborgizirano tijelo kao prostor
umjetnosti transhumanizma /
New Media and Cyborgised Body as Space of
Transhumanism Art

12 : 05 –12 : 20
Diskusija / Discussion
Pauza


SEKCIJA 2
11:25-12:20 Predsjedava / Chairperson:
Halima Sofradžija

11 : 25 –11 : 35
JELENA MAKSIMOVIĆ:
(Srbija / Serbia)
Uloga interneta u istraživačkom radu nastavnika
refleksivnog praktičara /
Internet’s Role in the Teacher Practitioners’ Research

11 : 35 –11 : 45
NIKOLA DEDIĆ:
(Srbija / Serbia)
Popularna kultura i materijalistička teorija autora:
prilog konstituisanju „dilanologije“ /
Popular Culture and Materialist Theory of Author:
Towards Constitution of “Dylanology”

11 : 45 –11 : 55
TATJANA VULIĆ, DRAGANA PAVLOVIĆ, ZORAN
JEVTOVIĆ:
(Srbija / Serbia)
Medijski spektakl ili dokumentarnost – označavanje
značenja /
Media Spectacle or Documentary – Marking of
Meaning

11 : 55 –12 : 05
ZLATAN DELIĆ:
(Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina)
Forenzika socijalnog kapitala na rubovima medijskog
diskursa u tranzicijskoj Bosni i Hercegovini /
Forensics of Social Capital at the Edges of the Media
Discourse on Transitional Bosnia and Herzegovina

12 : 05 –12 : 20
Diskusija / Discussion
Pauza


SEKCIJA 1
12:35-14:00 Predsjedava / Chairperson:
Mirko Sebić

12 : 35 –12 : 45
MIROSLAV VIĆENTIJEVIĆ:
(Srbija / Serbia)
Novi mediji i nove umetnosti /
New media and new Arts

12 : 45 –12 : 55
VILIM PLUŽARIĆ:
(Hrvatska / Croatia)
„Re-auratizacija” estetičkog iskustva upotrebom mimetičke mogućnosti visokovjerne reprodukcije /
“Re-Auratization” of Aesthetic Experience by Using Mimetic Capability of High-Fidelity Reproduction

12 : 55 –13 : 05
KSENIJA MARKOVIĆ, JELENA J. RVOVIĆ:
(Srbija / Serbia)
Netika promocije umetnosti /
Nethics Promotion of Art

13 : 05 –13 : 15
SANDRA SOKOLOVIĆ, SANDRA SANTRAČ:
(Srbija / Serbia; Bosna iHercegovina / Bosnia and Herzegovina):
Mas mediji i perspektive kulturnog identiteta u
globalnom društvu /
Mass Media and Perspectives of Cultural Identity in Global Society

13 : 15 –13 : 25
NEVENA MILETIĆ, MIRKO MILETIĆ:
(Srbija / Serbia)
Umetničko stvaralaštvo u informacionom društvu /
Artistic Creativity in the Information Society
13 : 25 – 14 : 00
Diskusija / Discussion

SEKCIJA 2
12:35-14:00 Predsjedava / Chairperson:
Željko Rutović

12 : 35 –12 : 45
LJILJANA GAVRILOVIĆ:
(Srbija / Serbia)
Fan-fiction i nova kreativnost /
Fan-Fiction and New Creativity

12 : 45 –12 : 55
MIRA HERCIGONJA-SZEKERES, IDA SZEKERES,
NENAD SIKIRICA:
(Hrvatska / Croatia)
Marketing kulturnog događaja i mediji /
Cultural Event Marketing and Media

12 : 55 –13 : 05
TOMISLAV SPAHIĆ:
(Hrvatska / Croatia)
Potencijali razvoja filmskog turizma u Republici
Hrvatskoj /
The Potential of Film Tourism in Croatia

13 : 05 –13 : 15
TENA FRANJIĆ:
(Hrvatska / Croatia)
Utjecaj medija na dolazak turista u Hrvatsku /
Impact of Media on the Arrival of Tourists in Croatia

13 : 15 –14 : 00
Diskusija / Discussion

ZAVRŠNA DISKUSIJA / CLOSING SESSION
Predsjedava / Chairperson DIVNA VUKSANOVIĆ / SEAD ALIĆ
18:00–20:00 Rasprava, inicijative, završno slovo /
Discussion, initiatives, farewell message
20:00 Zatvaranje simpozija / Closing of the Symposium