5.8.12

NOVI PRILOZI ZA ENCIKLOPEDIJSKI RJEČNIK EPOHE


PLJAČKA
Staro ime za sofisticirani način bankarskog poslovanjaPOLITIČKA STRANKA
Stranka u sporu s demokracijom

PR
Skraćenica za Propagandu

KOLUMNA
Oblik novinskog teksta. Obično je preduga da bi čitatelj zastao već na fotografiji autora.

JAVNOST
Ono što ostane u glavama ljudi nakon što komentatori (koji malo toga razumiju) u emisijama (bez glave i repa), komentiraju poteze vlade (koje vlada još nije učinila).

PANTEIZAM
Uvjerenje da je Svevišnji sveprisutan. Panteizam ima i realan dokaz o postojanju Svevišnjega – Dolar!

SAMOUPRAVLJANJE
Riječ koja nije zaživjela (na sreću tranzicijskih drumskih razbojnika), ali ni umrla (na njihovu nesreću)

MJESNA ZAJEDNICA
Oblik samoorganiziranja građana u socijalizmu za čije se ponovno uvođenje traži neki novi termin (koji ne bi podsjećao na socijalizam).

JAVNI SERVIS
Servis za Javnost kojemu je hitno potreban servis.

OBAVIJEST NA VRATIMA BIROA ZA ZAPOŠLJAVANJE
„Preselili smo se u urede stranaka na vlasti“

POLITIČKI POSLUŠNIK
Minimalna karakterna osobina potrebna za napredovanje u politici.

POLITIČARI
Osobe koje već desetljećima dokazuju da ne znaju ono što žele raditi.