25.12.15

MOST, BOŽIĆ, DRŽAVA, SADizam


SADizam
Psihološki mehanizam ugrađen u državni terorizam

HUMANITARNA INTERVENCIJA
Vojna intervencija u nekoj državi nakon koje je toj državi potrebna humanitarna pomoć

MOST
Prelijepa riječ koju su nam ukrali da bi preko nje prešli na stranu vlasti

BOŽIĆ
Dokaz da je Veliki inkvizitor bio u pravu

DRŽAVA
Institucija za uhljebljenje kadrova NATO-a, velikih multinacionalnih korporacija i sličnih instrumenata proizvodnje SADizma

KALIBAR
Riječ koja se nekada upotrebljavala za oružje (oružje velikog kalibra). Danas se upotrebljava za oružje u obliku ljudi (političar svjetskog kalibra)

DIKTATURA
Oblik demokracije koji u ime većine provode ljudi svjetskoga kalibra.

BOMBA
Sredstvo raspršivanja plaćenika

ZAČIN
Staro ime za naftu. Zbog začina 1204 godine pokrenut je  takozvani vjerski pohod protiv Arapskog svijeta. U ime civilizacijskih tekovina Bush je najavio 'križarske ratove' krojene po mjeri naftne industrije. Nafta je dakle začin, premda to mnogi ne znaju.

DRUŽBA BILDERBERG
Riječ koja označava nešto što ne postoji, a što (među ostalim) određuje s kim ćemo ratovati, kako ćemo živjeti i koliko ćemo mrziti.

ZAGAĐENJE ZRAKA
Materijalni dokaz sreće onih koji žive u blizini korporacija koje se mogu pohvaliti ogromnim ekstraprofitima

ILEGALNI IMIGRANT
Useljenik koji ne uspije pobiti barem 95 posto Indijanaca