12.5.13

SVAKA SLIČNOST JE SLUČAJNA!

USPOREDNI ŽIVOTOPISI


Tko kaže da se Hrvatska ne može pohvaliti transparentnošću, taj ili nenamjerno dušu griješi ili namjerno laže:

Kerum nikada nije rekao da nije takav kakav jeste.
Mate je Granić uvijek tvrdio da je takav kakav jeste, samo što to drugi nisu razumjeli.
Kerum se ponaša upravo onako kako ga opisuju novinari koji za njim trče.
Mate je Granić objasnio novinarima kako treba izgledati njegovo ponašanje u tekstovima i reportažama o njemu i, priznati se mora, njegovo je ponašanje u tekstovima i reportažama o njemu upravo takvo.
Kerum se ne pravi ni pametnijim, ni boljim, niti poštenijim nego što jeste.
Mate Granić toliko ulaže u medije da se ne mora praviti ni boljim, ni pametnijim niti poštenijim nego što jeste. Ulaganje u medije transparentno je u-laganje u svoju vlastitu sliku. Budući da se mediji toliko trude na njemu je samo da tu sliku pokuša odigrati u javnosti.
Kerum otvoreno zagovara privatne interese svojih rodijaka pokušavajući ih napraviti ili kooptirati što više u svoju vlastitu partiju. U vrijeme svog prvog mandata rasprodavao je nekretnine i pokretnine (na koje bi morao plaćati porez) i kupovao glasove (koji će njemu plaćati danak kada dođe na vlast). Pokazao je da je ponešto naučio od gradonačelnika koji se duže od njega bave biznisom u politici.
Mate Granić je sintetizirao poslove politike u lobiranje.
Kerum nikada nije rekao da nije krao ili u krivo vrijeme profitirao. Kerum je uvijek samo govorio da ono što je radio za sebe može raditi i kada dođe na vlast. I održao je obećanje.
Mate je Granić uvijek i samo - lobirao
Kerum  nije birao i ne bira riječi kada opći sa svojim narodom.  Zato mu narod uzvraća birajući ga za onoga koji će i dalje s njim općiti.
Granić ne uzima sve sebi.  Istina ne zna se kome sve daje, ali budući da daje -  i dalje mu dopuštaju da lobira.
Kerum nikada nije skrivao da je skrivao podatke koje bi trebao upisati u svoju imovinsku karticu.
Mate je Granić uvijek  lobirao da u javnost dođu samo podaci koje nije neophodno skrivati.

Tko dakle kaže da se Hrvatska ne može pohvaliti transparentnošću?