12.5.13

NOVE RIJEČI KOJE POJAŠNJAVAJU RIJEČI TRANZICIJSKOGA DOBA


SVE ISTO
Dojam kojega tranzicijski građanin ima dok konzumira medije. Stvara se originalnošću, neponovljivošću, neustrašivošću i beskompromisnošću hrvatskih novinara.

DEMOKRACIJA
Oblik ponašanja dopušten kada se izađe iz kruga korporacije.

POKUSNI KUNIĆ
Staro ime za čovjeka tretiranog farmaceutskom industrijom

40 MILIJUNA KUNA
Najsnažnija potvrda da je trošak zapravo ušteda, za vladu kojoj je svako novo zaduživanje uspjeh.

PSEUDONIM
Lažno ime koje otkriva istinu.

VOLAN
Sredstvo za navođenje auto-bombe

BRAK
Koalicija u tranziciji prema aboliciji.

SANACIJA
Nacija u neobranom grožđu.

BERLUSCONI
Čovjek koji nikad nije radio ono što je radio

SPLIT
Grad koji je globalno dokazao da je selo.

KONTEJNERI
Novo ime za logore na otvorenom
ZAGREBAČKI HOLDING
Najskuplji i oblik štednje u koji je do sada uloženo više od milijardu kuna.

SISAK
Novokomponirani političari mislili da je to nešto što treba pomusti.

SVEUČILIŠNI PROFESOR
Staro ime za Engleze, Nijemce ili neke druge Europljane, koji jedini daju bodove pomoću kojih se može postati  sveučilišni profesor.

NACIONALNO KAZALIŠTE
Dom lordova i labudova u kojemu se pjeni na sve strane.