31.5.13

MONOPOL STRAHA


Država kao kuća straha

Onemogućiti razvoj vlastitih potencijala (čitavog jednog naroda) uvozom - višestruka je nesreća. 

Uzeti potpore za djelatnosti koje se 'na domaćem terenu' zapravo onemogućuju uvozom, nemoralno je. Nastavljanje takve politike (bez obzira na političku orijentaciju vlade) indikativno je.

Ne vidjeti da država postaje talac prekupca i ne činiti ništa protiv toga - dokaz je slabe snage ljudi koji su se kleli u promjene. Nema promjena dok politika stimulira grupaciju koja ima monopol, uvozi ono što se može proizvoditi ovdje, izlazi joj ususret plašeći se da će novi feudalci otpustiti svoje zaposlene kmetove. Zagrizite, odgovorna gospodo.

Monopol straha oblik je neiskazane prijetnje koja se u obliku javne tajne kotrlja od jedne do druge vlade
Vlast se poput nekih bića životinjskog svijeta pred mogućim otpuštanjem kmetova – paralizirala od straha
Kod osjećaja nemoći mnogima će pomoći vjera. No ako je riječ o uigranoj proizvodnji straha u okvirima društvenih odnosa, ako je riječ o dominantnoj orijentaciji koja određuje koordinate našega ponašanja – tu nikome niti vjera neće moći pomoći. Jedna reklama na tornju katedrale pretvara vjeru u hijerarhiju.

Kad običan građanin ne vidi perspektivu onda se prepusti sapunicama. Kada vlast ne vidi perspektivu dopušta da je monopol sapuna

Ako smo slobodni tek onda kada pristanemo izgubiti sve (jer ionako sa sobom na onu stranu nećemo ponijeti ništa) onda nas Kuća straha dovodi u takvo stanje.  Sve smo bliže

Bježimo od slobode u strah od većeg broja nezaposlenih. To su kulise koje će dugoročno sve nas učiniti nezaposlenim. Političari se vide u europskoj političkoj birokraciji. Korporacije će ono što su privatizirali seliti u države s jeftinijom radnom snagom. Mediji će prodavati još više crnih kronika. Samo će običan čovjek koji je nekada bio nositelj društvenog vlasništva postati ljuštura u kojoj se više ne zbiva život nego se razvijaju mehanizmi prilagodbe robotskom izvršavanju naredbi u strogoj podjeli rada dužničkih robova.


Treba razvijati široku građansku platformu nove generacije ljudi koji nikada nisu bili dio nekog partijskog  projekta…