12.4.13

DRUŠTVENA MREŽA ILI POLITIČKA MREŽA?
DRUŠTVENA MREŽA ILI POLITIČKA MREŽA?


Ovih je dana facebook propao do razine reklamnog oglasnog prostora za političke agitatore koji uvijek iznova tragaju za novim naivcima koji će im pomoći da rade posao za koji im ne treba ništa drugo osim vlastite ambicije, malo poslušnosti i karijerizma.
I uvijek iznova javljaju se iskreni novi ljudi, iskrene nove inicijative, sasvim drukčiji ljudi koji će ovaj put uistinu zastupati moje interese.
Iz ranijih sličnih situacija, kada sam s nekima od njih i polemizirao i govorio im da od toga neće biti ništa, odnosno da će samo poslužiti za jednu do dvije osobe u vrhu piramide 8kako se i dogodilo) znam da smisla polemizirati nema.
Stvar je vrlo jednostavna: ili netko radi na snaženju građanske inicijative, pravnih, medijskih financijskih i drugih okvira snaženja te inicijative, ili je opet riječ o topovskom mesu za lidere projektile.
Političari su BIROKRATI. U korijenu je svake birokracije da onemogućuje ono što bi trebala omogućiti. Zakon njihove hijerarhije čini ih gorim nego što pojedinačno jesu. Nepotizam na nepotizam, karupcija na korupciju i stvar se kumulira do neslućenih visina. Tisuće uhljebljenih zamljenjuju nove tisuće koje treba uhljebit. Transparentno servisiranje države zamjenjuje se upravljanjem od strane političkih birokrata koji svojim nagonima ne mogu ne podrediti medije, policiju, sudove i sve ostalo što im je na raspolaganju.
U svemu tome, društvene mreže ovih dana postaju mreže besplatne promidžbe ofucanih političkih kreatura ili iskrenih umišljenika da će partijskim radom uzdići se iznad partitokrativnog ponašanja ostalih hijerarhija.
Piramida je piramida, prijatelji, a horizontalna komunikacija koliko god izgleda nedostižno i daleko zapravo je blizu. Za njom treba posegnuuti u svakom trenutku i na svakom mjestu.
Najčešće se pojavljuju dvije teze: jedna laže da su izbori naša građanska dužnost (jer ako su svi lažljivci i prevaranti nije moja dužnost birati tko će me lagati) a druga kaže ako ne izađete na izbore omogućit ćete ovima koji su vas do sada varali da to čine i dalje (kao da nova hijerarhija nije nova samo po perfidnosti novih metoda i novoj količini naivaca koji im služe kao 'živi štit').
Treba raditi na pomirenju različitosti različitih građanskih inicijativa, na velikim građanskim konferencijama gdje bi se satima pa i danima diskutiralo. Predstavljalo i tragalo za zajedničkim nazivnicima i metodama, te na strategijama koje bi osnaživale neprofitne medije, posebno elektroničke portale, odnosno one vrste udruživanja novinara i medijskih stručnjaka koje bi omogućilo nove platforme uspostavljanja javnosti.
Ta javnost, koja zasad postoji samo i uglavnom na društvenim mrežama ovih je dana opasno kontaminirana reklamiranjem bez plaćanja, tako da se bijeg s javne televizije (gdje ne možete pobjeći od reklama unatoč pretplati) ne pokazuje plodotvornim.