26.1.13

REKLAMA NA KATEDRALIREKLAMA NA KATEDRALI
Sredstvo oglašavanja koje bi bilo neiskoristivo da se hramovi grade u srcima ljudi.

OVRHA
Jedina riječ koja je preživjela 'slobodu'.
MEDVEDGRAD
Pričuvna (rezervna) pozicija za obitelj koja stanuje u Kulmerovim dvorima, ako se sazna da su Kulmerovi dvori spomenik nulte kategorije.

SVRHA
Riječ s vrha

EUROPSKI PARLAMENT
Viša glumačka…

POLITIČKI IZBORI
Legitimitet happy line udrugama

DEMOKRATSKA STRANKA
Stranka prije demokratskog izbora svog prvog predsjednika

RASPRODAJA IMOVINE
Staro ime za program političke stranke

HRVATSKO NOVINARSKO DRUŠTVO
Udruga navijača koja će beskompromisno nastupiti, fleksibilno odustati od beskompromisnosti, a onda pomirljivo prihvatiti postojeće stanje.

NOVINSKI NASLOVI
Najčitaniji dijelovi novina. Budući da ih ne pišu novinari, korporacije su zaključile da mogu bez novinara.

STRAH OD LETENJA (IZ STRANKE)
Strah članova koji odustanu od svojih vizija

REKLA-KAZALA
Oblik dijaloga koji se iz života popeo na kazališne daske, da bi preko filma, televizije, političkih parlamenata i masmedija bio vraćen tamo od kuda je krenuo.

ISTOSPOLNI BRAKOVI
Zabludna nada da ljudi istih spolova neće raditi iste greške…

KARIJERA
Strelica ispucana u prazno

SNIJEG
Marketinško sredstvo. Političari ga koriste lopatama.

LOPATA
Mehanička naprava za zgrtanje političkih bodova predgrađa da bi se osvojilo upravljanje gradom.

„KAD SE PRESTANEM ŠIRITI - PADAM“
Suvremeni prepjev rečenice: Toliko sam dužan, a toliko imam zaposlenih, da će uništiti čitavu državu ako unište mene.

PODSTICAJ
Riječ kojom se nagrađuju oni koji imaju jer uzimaju iz budžeta (u kojega uplaćuju oni koji nemaju).

SVEĆENSTVO
Strana u sporu koja nije zamijetila da se usmjeravanjem volje svojih sljedbenika opasno pretvara u stranu političkih oblika ponašanja.

POZIVANJE POLITIČARA NA BIBLIJU
Iskazivanje nepovjerenja prema vlastitoj vjerodostojnosti