2.8.15

PARALELNI SVIJET

ZAKON
Najsigurniji zaklon za tranzicijske kameleone

MIMOHOD
Sila u kič izdanju

USTAVNI SUD
Zaustavni trak vožnje između paragrafa.

TRANS
Uobičajeno stanje novokomponirane tranzicijske svijesti

TRAGEDIJA
Subjektivni odraz objektivne stvarnosti

DEMOKRACIJA JE PROCEDURA
Zaštitni slogan mafijaških odvjetnika.

POLITIČKA VOLJA
Volja pretvorbenih kradljivaca iskazana političkim jezikom

OTAC PRETVORBE
Otac koji se pretvara da ne vidi što mu se u kući radi.

F-35
Novi argument u raspravama o demokraciji

LICE
Atavistički organ na licemjeru

IMIGRANT
Staroindijansko ime za neosunčane ljude

IMIGRANTI
Množina od riječi koja ima isto značenje i na staroindijanskom i na  jeziku aboridžana.

DEMOKRATSKI IZBORI
Izbori kojima na vlast dođe američki favorit

OČAJ

Oblik zaljubljenosti u kapitalizam