20.1.13

Međunarodni interdisciplinarni simpozij Filozofija medija MEDIJI I JAVNOST


  
Međunarodni interdisciplinarni simpozij Filozofija medija
MEDIJI I JAVNOST 
(Filozofijski, komunikološki, kulturološki, artistički,tehnički i politički aspekti medijskog oblikovanja javnosti)

The International Interdisciplinary Symposium of the Philosophy Media  
MEDIA AND PUBLIC
(Philosophical, communicational, cultural, artistic, technical, and political aspects of modeling/shaping the public through the media) 
  
Hotel Petka, Dubrovnik,Hrvatska/Croatia,
15 – 17. 11. 2013.
MEDIJI I JAVNOST
(Filozofijski, komunikološki, kulturološki, artistički, tehnički i politički aspekti medijskog oblikovanja javnosti)
Uloga glasnika/posrednika/medija u oblikovanju mnijenja/svjetonazora/javnosti – oduvijek je bila velika. Glasnici su rijetko donosili umjetnički oblikovane poruke.
Ako u oblikovanju naših života masmediji imaju sve veću ulogu (a imaju), onda se sve brže mijenjaju i sadržaji pojmova koji upućuju na opće stavove, vrijednosti ili sudove.
Sve snažniji utjecaji masmedija otvorili su pitanja oblika i načina instrumentaliziranja medija u svrhu oblikovanja javnosti prema potrebama vlasnika medija ili korporacija koje odlučuju o njihovu opstanku (oglašavanjem ili neoglašavanjem u tim medijima).
Jačanjem komercijalnih medija dolazi do polariziranja javnih i privatnih interesa, upliva komercijalnih interesa u sferu općih vrijednosti, te razaranja (tradicionalnih) vrijednosti kao i mogućnosti da se na dosadašnji način reguliraju pitanja neovisnog istraživačkog novinarstva, pitanja etike medija, zastupljenosti kulture i umjetnosti u medijima, kao i do otvaranja mnogih drugih do sada nepostojećih ili manje poznatih problema.
Simpozij koji je izvorno posvećen filozofijskom promišljanju medijske slike svijeta želi sučeliti teoretičare i stručnjake različitih profila i usporediti njihova razmišljanja o pitanjima kreiranja javnosti.
S tim u vezi, javljaju se i posebno interesantna područja promišljanja, kao i s njima povezana pitanja:
Stari i novi kanali komuniciranja umjetnosti
Dizajniranje javnosti
Javnost u doba multimedijske zavodljivosti
Staro novinarstvo kao oblik umjetničke prakse, korporacijsko novinarstvo kao oblik kamufliranja interesa biznisa i politike, te neprofitni oblici novinarske prakse
Koliko komunikološko znanstveno promišljanje može cjelovito zahvatiti problematiku suvremenih masmedijskih i novomedijskih posredovanja?
Koji su izravni utjecaji tehnoloških promjena u sferi medijskog komuniciranja na oblikovanje javnosti?
Koliko i čime je umjetnički utjecaj na javnost spriječen u komuniciranju specifičnih artističkih svjetonazora i vrijednosti?
Kako 'izliječiti' ovisnost politike od uplitanja u upravljanja javnim servisima?
Koji su pravni oblici moguće uspostave pravednije osnovice za ravnopravnost u kreiranju javnosti?
Može li se uopće bez filozofijskog promišljanja dosegnuti prava razina postavljanja problema utjecaja suvremenih (mas)medija na oblikovanje javnosti?

                                                                               Prof. dr. sc. Divna Vuksanović,   Dr. sc. SeadAlić
                                                                                 Predsjednici Programskog odboraTHE MEDIA AND THE PUBLIC
(The philosophical, communicational, culturally, technical, artistic, and political aspects of modeling/shaping of the public through the media)

The role of the mediator in shaping and modeling of the public opinion has always been of great and paramount importance.
The Messengers/media have rarely given artistically shaped messages.
If the mass media has an increasingly strong influence on modeling the lives of people, which is obvious, then the meaning of the concepts regarding general opinion, values or judgments is also changing fast.
The increasingly strong impact of the mass media has raised the question of media instrumentalization in shaping the public according to the needs of the media or the corporation owner who decide whether they will survive or not (through adds or no adds in this media). Increasing the influence of the media leads to the polarization of the public and private interests, to interference of commercial interest into the sphere of general values; it destroys (traditional) values and the regulation of independent research journalism, excludes the aspect of media ethics, diminishes the presence of art and culture in the media and all this brings forth   problems that we may not have been aware of yet.
The symposium, originally dedicated to philosophical contemplation about media images of the world, has the intention to confront   theoreticians and practitioners experts of various profiles and to compare their ways of contemplating the question of creating (modeling, shaping) of the public (community). Especially interesting topics of contemplation appear, along with the following related problems:
-Old and new channels of art communication
-Designing of the public
-Public in the age of multimedia seduction
-Old journalism as artistic practice, corporate journalism as a form of camouflaging the business and politics interests, and non-profitable ways of journalist practice
-To what extend could communicational scientific contemplation grasp the problem of contemporary mass media mediation?
-What are the direct influences of technological changes in the sphere of media communication in shaping the public?
-To what extent and what prevents the artistic influence in communicating specific artistic views and values to the public?
-How to “break” the addiction of politics to interfere into the management of public services?
-Which legal forms are used to establish a more equitable basis for equality in creating/shaping the public?
-Can the proper level of defining the problem of contemporary mass media influence on shaping/forming/creating the public be reached, without any philosophical contemplation?

                                                                               
Poštovane kolegice i kolege 
Pozivamo Vas na treći po redu znanstveni simpozij posvećen filozofiji medija. Nadamo se i vjerujemo da će znanstvenim i prijateljskim razgovorima i druženju ove godine pomoći i najatraktivnija lokacija na hrvatskom dijelu Jadrana - Dubrovnik
Cijene u Hotelu Petka su sljedeće:
Cijena smještaja na bazi punog pansiona 
1/1 FB 50 eura dnevno
1/2 FB 40 eura po osobi po danu
+ boravišna pristojba 1 euro dnevno

Odbitak za polupansion 10 eura
Odbitak za noćenje-doručak 15 eura

Kotizacija za sudionike simpozija iznosi 80 eura ukoliko bude uplaćena do 1. 7. 2013. odnosno 100 eura ukoliko bude uplaćena nakon tog datuma. Kotizacija za studente iznosi 60 eura ako se uplati do 1. 7. 2013, odnosno 80 eura ukoliko se uplaćuje nakon tog datuma.
Uplate kotizacija vrše se na jedan od dva računa:


UDRUŽENJE GRAĐANA
 „MLADI GRAŠAK“ ZA UMETNOST, 
KULTURU I DRUŠTVENA PITANJA
Bulevar Zorana Đinđića 26/13
11070 Novi Beograd
Kotizacija za učešće na naučnom skupu 
Filozofija medija
Žiro račun:  355 – 1000366 – 16
Vojvođanska banka A.D.   
Devizni račun MLADI GRAŠAK
RS35355000320015047819
/100 936 5289 0000
VBUBRS22
Vojvođanska banka A.D.   Novi Sad RS
Serbia

 

CENTAR ZA FILOZOFIJU MEDIJA - 
CFM
Petrovogorska 18     10 000 Zagreb                                  
Kotizacija za sudjelovanje 
na znanstvenom skupu Filozofija medija                                 
MB:  2448980
OIB:  82593204600
Žiro račun: 2340009-1110433840
Privredna banka Zagreb PBZ
Devizni račun  Centar za filozofiju medija
HR96 2340 0091 1104 3384 0  PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., 10000 Zagreb, Račkog 6, Croatia

SWIFT CODE: PBZGHR2X
 
Obrazac za prijavu

1. Titula
2. Ime i prezime
3. Institucija
4. Grad
5. Država
6. Naslov izlaganja (Italic)
7. Naslov izlaganja na engleskom ili    njemačkom jeziku (Italic)1. web stranica,
2. e-mail,
3. telefon
4. kontakt adresaKratka biografija (do 1000 znakova) za knjižicu sažetaka
-          na jeziku izlaganja
-          na engleskom ili njemačkom
(Ukoliko je izlaganje na engleskom ili njemačkom, drugi jezik je jedan od jezika regije)


Sažetak na jednom od jezika regije
(do 800 znakova)


Sažetak na engleskom ili njemačkom jeziku (do 800 znakova)


Rezervacija smještaja
Potrebno je staviti u Bold, podcrtati ili označiti drugom bojom, te upisati datume  
a) u dvokrevetnoj sobi
b) u jednokrevetnoj sobi 
---------------------------------------  
1. Jedan dan:  ______________ 
2. Dva dana:   ______________
3. Tri dana:    ______________ Molimo Vas da tražene podatke  pošaljete najkasnije do 1. 7. 2013. na adrese:

Uskoro nove informacije o skupu u Opatiji na stranicama CFM-a www.centar-fm.org

Nema komentara:

Objavi komentar